نمونه کار طراحی وب سایت بایرمن

بایرمن
نمایش وب سایت
خدمات ارائه شده در این پروژه

طراحی گرافیک اختصاصی,کد نویسی بر مبنای HTML5 و CSS3,برنامه نویسی بر پایه PHP و MYSQL,بهینه سازی وب سایت و استاندارد نویسی,ورود اطلاعات و محتوای اولیه,پشتیبانی,میزبانی وب سایت

توضیحات بیشتر

دست اندرکاران :
وحید قریشی ، الهام یوسفی ، کامران صفری